TYBD üyelerinin sorumluluğundaki yoğun bakım ünitelerinin özellikleri

24 Nisan 2020 Cuma

Anket

Sayın Üyemiz,

Yoğun bakımlarda kesintisiz hizmet veren dernek üyelerimizin sorumluluğundaki yoğun bakım ünitelerinin fiziki ve iş gücü özelliklerini bir veri tabanında toplayarak ülke genelinde verilen hizmetin dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır. Proje ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir.

 

Bu bağlamda, https://www.yogunbakim.org.tr/ecovsis adresinden ya da TYBD Portalı aracılığı ile kullanıcı adınız ve şifreniz ile 1 Mayıs 2020 tarihine kadar giriş yaparak oluşturacağımız veri tabanına üniteniz ile ilgili gerekli bilgilerin girilmesini siz değerli üyelerimizden rica ederiz.

Saygılarımızla
TYBD Yönetim Kurulu

 

PROJE: TYBD üyelerinin sorumluluğundaki yoğun bakım ünitelerinin tespit edilmesi

Amaç: Dünyanın ve ülkemizin gündemini oluşturan Covid-19 salgını sonrasında, salgının yaşandığı ülkelerde hastaların yaklaşık %5’inin kritik hasta olarak yoğun bakımlarda takip edilmesi ve yoğun bakım ihtiyacı gösteren bu hastalardaki mortalitenin %42-62 arasında olduğunun bildirilmesi, 50 yılı aşkın bir süredir yoğun bakımlarda kesintisiz hizmet veren dernek üyelerimizin sorumluluğundaki yoğun bakım ünitelerinin özelliklerinin dernek çatısı altında ortaya konmasını zorunlu kılmaktadır. Oluşturulacak olan veri tabanı salgınla mücadele verecek yoğun bakım ünitelerinin fiziksel şartlarını ortaya koymakla kalmayacak, aynı zamanda birbirleri ile iletişimini de kolaylaştırarak verilecek hizmetin kalitesini artıracaktır.

Hedef: Bu proje ile ülkemizdeki yoğun bakımların fiziksel donanımına ve çalışan ekiplere ait veri tabanı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

  1. Yoğun bakım künyesi doldurulurken, Anabilim Dalı / Bilim Dalı / Birim tarafından yönetilen birden fazla yoğun bakım ünitesi varsa (Reanimasyon Ünitesi, Acil Cerrahi Yoğun Bakım, Nöroşirurji Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım gibi) yoğun bakım verileri her bir yoğun bakımın adı belirtilerek ayrı ayrı yazılmalıdır. Bir uzman doktor -bölüm başkanı veya birim sorumlusu bile olsa- sadece bir yoğun bakım ekibine dahil edilmelidir.
  2. Her yoğun bakımın doktor kadrosu 24 saat kesintisiz yoğun bakım hizmeti veren uzman doktorların sayısı dikkate alınarak bildirilmelidir. Uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrencileri, konsültan hekimler, çalışılan hastanenin yoğun bakım kadrosunda yer almayarak sadece nöbetçi hekimlik yapanlar bu kadro sayılarına dahil edilmemelidir.

Sağlıklı kalın,

Yönetim Kurulu