Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Genelgesinde Değişiklik

13 Kasım 2019 Çarşamba


Değerli Üyelerimiz,

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 31.05.2019 tarihinde yayınlanan Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması konulu Genelgenin iptali icin dava açılmasının ardından genelge Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan genelgede yoğun bakım uzmanlarının aleyhine olan durum 11.11.2019 tarihinde yayınlanan yeni genelgede 3A grubu 3. Basamak hastanelerde bulunması gerekli yan dallar bölümünde yoğun bakım yan dal uzmanı kapsamında Yoğun Bakım Yan Dal eğitimi hakkı tanınmış tüm branşların eklenmesi ile düzeltilmiştir.

Üyelerimize duyurulur….

İlgili belgeye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

http://www.yogunbakim.org.tr/assets/pdf/33684saglik-hizmeti-sunucustyazi.pdf

Türk Yoğun Bakım Derneği
Yönetim Kurulu